• وحید حاجی‌‌ پور   vahidhajipour1@

    1398/04/25 ساعت 12:28

    خرابکاری در دریای عمان یعنی ٣برابر شدن نرخ اجاره #نفتکش و ١٠برابر شدن هزینه بیمه، یعنی ناز آمریکا برای حضور در آب‌های خلیج فارس تا اعراب #ترامپ را شارژ مالی کنند؛ یعنی کاستن از اهمیت تنگه برای متقاعد کردن چین تا با کاهش واردات از منطقه، مجددا نفت آمریکا را بخرد. #غرب، برنده اصلی