• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1398/04/25 ساعت 12:13

    رای دادگاه #هادی_رضوی صادر شده #اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه: یک بخش از پرونده بانک سرمایه که ۲۹ متهم دارد ۱۹ جلسه دادگاه علنی برگزار شده. رأی دادگاه هادی رضوی صادر شده و در حال تایپ است رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی کماکان در دستور کار #قوه_قضائیه قرار دارد