• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/04/25 ساعت 09:34

    دیوان محاسبات در مورد مدرک تحصیلی #میعاد_صالحی (رئیس صندوق بازنشستگی کشور) نامه زده که؛ این آقا مدرکش نامرتبط است. نامه رو به کی زده؟ به #سلمان_خدادادی. خدادادی کیه؟ کسی که به خاطر پرونده کثافت کاری پرونده زهرا نویدپور متهم به شلاق و تبعید شده و اساسا صلاحیتش زیرسئواله.