• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/04/25 ساعت 09:09

    «#واردات_نفت هند در ژوئن امسال یعنی یک ماه پس از لغو معافیت‌ها از تحریم نفتی ایران ۱۳.۳۳ درصد کاهش داشت که نشان می‌دهد این کشور در جایگزینی نفت ایران ناکام بوده است» https://tn.ai/۲۰۵۵۱۳۲