• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/04/25 ساعت 11:19

    صدر: مخالفان FATF در مجمع می‌گفتند، مخالفت‌شان اعلام نشود. وقتی FATF بلاتکلیف است چرا مجمع به تعطیلات رفته؟ سیاست‌ورزی در ایران تابع یک اصل شده است: «گرفتن و اجرای تصمیمات بدون آنکه مسئولیتش را بپذیرید.» فرار مجمع از تصمیم‌گیری درمورد FATF# به این خاطر است که جرات ردش را ندارند.