• تصاویر اختصاصی خبرآنلاین از محاصره #نفتکش ایرانی در جبل الطارق تصاویری به دست خبرآنلاین رسیده که نشان می‌دهد نفتکش ایران در اسکورت و محافظت شدید امنیتی قرار گرفته.آخرین خبرها از توقیف نفتکش ایران حاکی از آن است وزیر خارجه انگلیس با تعین شروطی غیر منطقی وعده آزادی آن را داده.