• پیرامون رد صلاحیت ٣ کاندیدا انتخابات فدراسیون کشتی بحث زیاده اما اخرین خبر از تایید صلاحیت یک یا ٢ نفر از این قهرمانان و در صورت عدم صلاحیت به حدنصاب نرسیدن مجمع فدراسیون در روز چهارشنبه است جالبه که پای سخنگو دولت هم به انتخابات باز شده؟! #کشتی #انتخابات_کشتی #دبیر یا #خادم