• حسین کازرونی   kazeruni@

    1398/04/24 ساعت 19:49

    هیچ کس شکی ندارد که رسانه‌ها در همه‌ی عرصه‌های زندگی نقش بنیادین یافته‌اند و نقششان از انتقال اخبار حوادث به ایجاد حوادث تغییر کرده است. سید حسن #نصرالله