• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1398/04/23 ساعت 18:14

    با خدا وارد تجارت بشو؛ ببین خدا چطور منافع تو را تأمین می‌‌کند و چقدر پرسود با تو رفتار می‌کند و بابت هر یک کار خوب تو، ده‌ها برابر پاداش می‌دهد. آن‌وقت ذره ذره عاشق و شرمندۀ او خواهی شد و به احسان او مدیون خواهی شد؛ چون انسان عبید احسان است.