• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/04/23 ساعت 23:07

    حذف این خبر از بخش متن سایت درحالی انجام شده که روز قبل در اختیار کادرها و نیروهای سپاه قرار گرفته است. کاری که من انجام دادم تنها دروازه‌بانی و یافتن خبر بود. به همین سادگی /۱۲