• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

  1398/04/23 ساعت 09:31

  واقعا چه کینه‌ای اقای کرباسچی و‌همفکرانش در #سازندگی از #نجفی دارند
  همانقدر که صداوسیما خوشحال است
  همانقدر که قالیبافی‌ها خوشحالند
  خوشحال از این سقوط
  خوشحال از این لباس راه راه