• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

    1398/04/23 ساعت 09:31

    واقعا چه کینه‌ای اقای کرباسچی و‌همفکرانش در #سازندگی از #نجفی دارند همانقدر که صداوسیما خوشحال است همانقدر که قالیبافی‌ها خوشحالند خوشحال از این سقوط خوشحال از این لباس راه راه