• آرامه اعتمادی   aramehetemadi@

    1398/04/23 ساعت 11:25

    میون شخصیت‌های فرندز فکر می‌کنم تنها کسی که با پیر شدنش کنار اومده لیزا کودرو (فیبی) باشه.