• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/04/23 ساعت 09:05

    کدخدایی از #محمدرضا_خاتمی میپرسه: همه چشم خود رابستند که۸ میلیون رای به انتخابات ۸۸ اضافه شود؟ بعداضافه میکنه: «این ادعای مضحک ارزش پاسخگویی ندارد. من هم میتوانم بگویم کره مریخ ۱۰ درجه منحرف شده» اما بزرگوار متوجه نیست که باید بگه این ۱۰درجه چطور منحرف شده. درست کاری که خاتمی کرد