• به‌گزارش ویندوزیونایتد، براساس پتنتی که به‌تازگی منتشر شده‌‌است، به‌ نظر می‌رسد قرار است در کورتانا (#Cortana)، دستیار هوشمند #مایکروسافت، بهبود پاسخ‌های مفهومی مبتنی‌‌بر شرایط و قابلیت واکنش به عواطف انسانی را شاهد باشیم.
    جزئیات در زومیت:
    http://bit.ly/۲YRFIMj
    @zoomit_ir