• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/04/23 ساعت 23:07

    باشگاه خبرنگاران جوان نیز در انتهای متن عنوان می‌کند که این موضوع ادعای یک فعال رسانه‌ای است. این بخش خبر باشگاه خبرنگاران به هیچ وجه درست نیست. این مساله به هیچ وجه ادعای من، به عنوان نویسنده‌ی آن توئیت نیست. /۶