• بهنام رئوف   mrbraouf@

    1398/04/23 ساعت 21:39

    وزیر بهداشت:برای حمایت از تولید داخل، اجازه ورود داروهای برند و خارجی را نمی‌دهیم. بهتر است پزشکان در نسخه‌ها، داروی خارجی را ننوشته و بیماران را سرگردان نکنند./فارس پ ن: برای حمایت از داروی پر عوارض هموطنانم را می‌کشم. تو نمی‌خواد تولیدکننده بشی بزار یک صنعت دیگه تولیدکننده بشه