• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1398/04/23 ساعت 21:03

    هودان نالیا @HodanTV #روزنامه_نگار سومالیایی-کانادایی درحمله #الشباب کشته شد
    محور گزارش‌های او فرهنگ و زیبایی‌های طبیعی #سومالی بود و برای تهیه گزارش‌هایی درباره همین موضوع به سومالی برگشته بود
    علاوه براو،بچه‌ای که حامله بود و شوهرش،۲۵ نفر دیگر درحمله به هتل در کیسمایو کشته شدند