• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/04/23 ساعت 23:07

    با این حال اسناد مشخصی نزد من هست که نشان می‌دهد این خبر در سایت بصیرت و نشریه اخبار و تحلیل‌های روز شنبه ۲۲ تیرماه ۹۸ توسط معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه» منتشر شده و در کانال صبح صادق در سروش (که متعلق به نشریه صبح صادق ارگان دفترسیاسی سپاه است) نیز باز نشر شده است./۱۱