• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/04/23 ساعت 23:07

    «معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه» به عبارت روشنتر اگر ایشان گفته بود که «مشخصا دفتر سیاسی» چنین حرفی را نزده، کاملا صحیح گفته بود. اما تکذیب اصل خبر تعجب برانگیز است. /۹