• محمد سعید احدیان   MsAhadian@

    1398/04/22 ساعت 08:34

    خبر #نصرالله درباره دلیل عدم حمله آمریکا به ایران: ایران نامه‌ای از طریق یک کشور واسطه به آمریکا ارسال کرد و تاکید کرد اگر هرگونه هدف مربوط به ایران را بمباران کند، این کشور نیز اهداف آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد/بعد از دریافت این نامه ترامپ دستور توقف حمله را صادر کرد