• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1398/04/22 ساعت 11:50

    #زنگنه: هر بار اسم #بابک_زنجانی را می‌آوریم دو هفته در مطبوعات جیره خوارش به ما حمله می‌کنند/ زنجانی در برخی رسانه‌ها خیلی فعال است و بخشی از پول‌ها را خرج همین‌ها می‌کند/ هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد نداریم.