• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/04/22 ساعت 23:16

    #روسیه پیام #مذاکره مستقیم سران ایران و‌آمریکا را به مقامات ایران داده. ایران مذاکره را پذیرفته اما فقط در سطح وزیران خارجه. نکته مهم این است که این خبر را دفترسیاسی سپاه بدون آنکه آن را با روشهای همیشگی رسانه‌های اصولگرا نقد و دولت را تخریب کند، منتشر کرد.