• وقتی تحریم‌های نفتی شروع شد، برخی فرش قرمز رو برای #بابک_زنجانی و زنجانی‌ها پهن کردند و کیسه‌های دوخته شده رو از انبار بیرون آوردن که به اسم دور زدن #تحریم جیب ملت رو بزنن اما نشد برای همین #زنگنه و کسانی که جلوشون رو گرفتن رو می‌زنن