• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/04/22 ساعت 00:16

    این راهپیمایی خیلی خوبی است. اما تاثیرش زمانی روشن و مشخص‌ میشه که به مخالفان هم اجازه تجمع داده بشه. والا با حضور ده هزار نفر هم توهم اکثریت بودن میتواند انسان‌ را فرابگیرد