• محسن ماندگاری   m1mandegari@

    1398/04/22 ساعت 16:28

    حالا که صداوسیما سریال به این خوبی درباره #نفوذ ساخته و تونسته مردم را هرشب پای گیرنده‌هاشون بنشونه،چه خوبه این سبک از سریال سازی را ادامه بده و یه سریال هم درباره نفوذ در رسانه ملی بسازه؛ درباره نفوذی هایی که آرشیو ۵۰ساله تلویزیون را فروختند به اجنبی یا درباره پرستوهای که #گاندو