• ریحانه یاسینی   RsYasini@

    1398/04/22 ساعت 11:10

    بیژن زنگنه: #بابک_زنجانی در برخی رسانه‌ها خیلی فعال است وفکر می‌کنم مقدار بسیار کمی از پول هایی را که برده خرج این رسانه‌ها می‌کند.
    دو روز پیش هم جهانگیری گفت: فریادها، فریاد‌های بابک زنجانی است.دیدارنماینده‌های مجلس با زنجانی و اخبار موثق دیگه‌، خیلی از جریان‌ها روشن می‌کنه.