• موضع #صدیقی امام جمعه موقت تهران درباره #برجام که امروز در #نماز_جمعه تهران مطرح شد با موضع فعلی نظام تطابق ندارد. وی بطور تلویحی خواستار خروج از برجام شد و گفت: مع الاسف کاهش تعهدات برجامی در چارچوب برجام است".چه فرد یا نهادی پاسخگوی این تناقض است؟