• حمیدرضا طهماسبی‌پور   HRtahmasebip@

    1398/04/21 ساعت 20:20

    در یک توقف کوتاه شاهد دو خرید از سوی مردم بودم. طرف از خودرو شخصی پیاده شد و یک سیخ #کوبیده خرید و رفت! رستوران‌دار میگفت اخرای ماه وضع خرید مردم به شدت بده و کم. باز بگید#آمار‌های اقتصاد ایران در روند خوبیه! ببینید جیب مردم چی میگه. #جیب_مردم #اقتصاد #معیشت #فقر #تورم