• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/04/21 ساعت 00:25

    گرجی‌ها را در رشته «خبرهای ارمنستان» مفصل گفتم. آن‌ها از صفویه شکست خوردند اما در نقش زنان و غلامان به دربار صفوی راه یافتند و آن را تسخیر کردند. (فکر می‌کنم اولین بار است که نقش مهم آنان در تاریخ ۴۰۰ سال اخیر ایران گفته می‌شه و برای کشف‌ش از دست‌گاه تحلیلی #پساحقیقت ممنون!) /۱۹۶