• #برجام بدون موافقت #رهبر_انقلاب امکان تصویب و عملیاتی شدن نداشت، آنوقت #صدیقی امام جمعه تهران می‌گوید: «برجام از اول خسارت بار و نامتوازن بود». اگر این طور بود باید اجازه داده نمی‌شد که کشور «خسارت» ببیند