• رفتارهای یک بام و دوهوای #ترامپ بر سر برجام/وقتی انگلیس در توقیف نفتکش ایرانی شبیه دزدان دریایی سومالی عمل کرد جزئیات بیشتر این گزارش را در INSTANT VIEW بخوانید؛ http://yon.ir/RKjLM #بین_الملل