• رفتارهای یک بام و دوهوای #ترامپ بر سر برجام/وقتی انگلیس در توقیف نفتکش ایرانی شبیه دزدان دریایی سومالی عمل کرد

    جزئیات بیشتر این گزارش را در INSTANT VIEW بخوانید؛
    http://yon.ir/RKjLM
    #بین_الملل