• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1398/04/21 ساعت 11:15

    موسوی: انگلیس هرچه زودتر #نفتکش ایران را رها کند سخنگوی وزارت امور خارجه: ادعاهای لندن درباره توقیف نفتکش حامل نفت ایران به لحاظ حقوقی قابل اعتنا نیست و از انگلیسی‌ها می‌خواهیم هر چه زودتر این نفتکش را رها کنند.