• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/04/21 ساعت 00:30

    عمر افشاریه و زندیه کوتاه بود. آقامحمدخان قاجار که بر ایران مسلط شد ۲ بار به گرجستان لشگر کشید. بار اول آن را گرفت و کشتار کرد و سخت نواخت! بار دوم پشت دروازه‌های تفلیس جان داد! اما گرجستان کماکان در ایران ماند، تا وقتی حاکم گرجی با روسیه بست و ایران و روس با هم سرشاخ شدند. /۱۹۹