• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/04/21 ساعت 00:28

    آن‌ها اسلام آوردند و #فناوری_منشی‌گری را در یکی از غافل‌گیرانه‌ترین اشکال تاریخی آن در دربار صفوی نصب کردند. این که یک قوم مغلوب، از درون ساختار سیاسی فاتح، آن را فتح کند رایج نیست! (یک نمونه غلامان ترک عباسیان) نیمه دوم صفوی قدرت‌مندترین سرداران و حاکمان محلی همه گرجی اند. /۱۹۷