• معصومه حیدری‌ پارسا   Parsa41841862@

    1398/04/21 ساعت 00:31

    کمبودو نبود پزشک و امکانات در بیمارستان‌های فرسوده و قدیمی کشور بیداد می‌کنه ،آقای وزیر بهداشت،#سعید_نمکی لطفا به جای حرکات «پوپولیستی»به داد این بیماران برسید.