• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/04/21 ساعت 13:17

    سخنگوی وزارت خارجه: انگلیسی‌ها هرچه زودتر #نفتکش حامل #نفت_ایران را رها کنند سخنگوی وزارت خارجه کشورمان: ادعاهای لندن درباره توقیف نفتکش حامل نفت ایران به لحاظ حقوقی قابل اعتنا نیست و از انگلیسی‌ها می‌خواهیم هر چه زودتر این نفتکش را رها کنند