• مامان اینا خونه قدیمی مونو‌فروختن و خونه‌ی جدید خریدن ، اومدیم کمک برای اسباب کشی، اومدیم تو اتاق کنار کارتن‌ها خوابیدیم ، چراغها خاموشه ،به هلیا می‌گم تو کجا خوابیدی؟ میگه تو کارتن قوری … #شب_نوشت