• محمد حسین رنجبران   mhranjbaran@

  1398/04/20 ساعت 04:26

  گاندو هم قابل نقد است.
  شک نداریم.
  اما این حجم #جیغ_بنفش کشیدن طبیعی نیست.
  منصفان را اما حکایتی دگر است.
  برخی در همین دولت، سریال و تکرارهایش را هم دیده و احساس #غرور کرده‌اند .
  نامشان محفوظ که وزارتخانه‌ای بی وزیر نشود.
  #نفوذ
  #انصاف
  #غرور_ملی