• تشکر #گلاب_آدینه از #مهدی_هاشمی روی صحنه #جشن_حافظ گلاب آدینه، هنگام دریافت تندیس علی معلم در جشن حافظ به‌خاطر یک عمر فعالیت هنری، از استادان خود در بازیگری از جمله مهدی هاشمی، سوسن تسلیمی و داریوش فرهنگ تشکر کرد گلاب آدینه، این تندیس را به‌خاطر یک عمر فعالیت هنری دریافت کرد