• محمدحسین آجورلو   mhajorlo@

    1398/04/20 ساعت 21:01

    #رشتو بعد از ماجراهایی که برای تیم ملی #والیبال تو شیکاگو پیش اومد، فدراسیون ایران به فدراسیون جهانی اعتراض کرد. فدراسیون جهانی هم پاسخ داد. سایت فدراسیون ایران خبر رو با تیتر «اعلام شرمساری گراسا» منتشر کرد نوشت که فدراسیون جهانی از ایران عذرخواهی کرده./