• روزنامه پیروزی   piroozinews@

    1398/04/20 ساعت 23:04

    محمد نادری در گفتگو با پیروزی: قول داده بودم و ماندم تفکرات کالدرون به ذات هجومی پرسپولیس نزدیک است ویلموتس برخلاف کیروش عاشق فوتبال هجومی است شرح در پیروزی نیوز http://yon.ir/۹F۲kP @piroozinews