• نوید استاد رحیمی   journalistnavid@

    1398/04/20 ساعت 22:38

    به خداوندی خدا دادن تریبون و گزارش به موجودی که میگه «بغداد بوندیاح» و هر دقیقه گزارشش پر از اشتباه و اظهار نظرهای پوچ هست؛ توهین به شعور مخاطب و حق الناسه #سادیسم