• کاش #فراکسیون_امید تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی #گزارش_تقلب در مجلس را پیگیری کند. درخواست یک تحقیق و تفحص از فرآیند انتخابات سال ۸۸ یا شکایت به کمیسیون‌ اصل ۹۰ هم میتونه راه‌های دیگر بررسی این گزارش باشه.البته اگر مشی عارفانه مانع نشه!