• علی زادمهر   zadmehr@

    1398/04/20 ساعت 20:54

    پدر یکی از دوستان ما در سن ۷۰سالگی سرحال ،دچار عفونت ریه شده رفته #بیمارستان #خصوصی بستری شده بعد دو ساعت #دکتر فوری مرخصش کرده ،فرداش حالش بده شده ساعت ۲بعداز ظهر بردنش بیمارستان دولتی ،#پزشک فوری بردتش اتاق سی سی یو، و دارو تجویز کرده اما ساعت ۶عصر فوت می‌کنه