• #ظریف: برخی دوستان می‌گویند #برجام استحکام نداشت به همین خاطر #آمریکا زیر پا گذاشت. برجام خیلی هم محکم بود، انشاءالله هم در آینده بیشتر خواهیم دید منافع ملی اجازه نمی‌دهد ما #فیلم بسازیم، البته #پول هم نداریم. @JZarif