• بالاخره هر آغازی فقط ادامه‌ایست و کتاب حوادث همیشه از نیمه آن باز می‌شود. گفته می‌شود که فیلم مشهور قرمز کیشلوفسکی با الهام از همین شعر ساخته شده است، شعر «عشق در نگاه اول»، شعری که «ویسلاوا شیمبورسکا» سروده بود. #ویسلاوا_شیمبورسکا