• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/04/19 ساعت 23:09

    با موافقت آقای رییسی ۵۸ زندانی در استان مرکزی آزاد شدند. دلیل زندانی بودنشان داشتن دیون مالی بود. بپرسید چقدر؟ تنها ۳۰۰ میلیون تومان یعنی ۵۸ نفر برای ۳۰۰ میلیون سالها زندان بودند. حالا #تف_کن به #شرف نداشته متهمان رذل #بانک_سرمایه با ۱۴هزار میلیارد #غارت