• احسان تقدسی   demokracy@

    1398/04/19 ساعت 14:01

    تا سر همه به #گاندو گرم است عرض کنم #آذری‌جهرمی مدیرکل ارتباطات و فناوری ۵ استان را عزل و جای آنها افراد جدیدی را منصوب کرد. این موضوع هیچ ارتباطی هم به مدیریت فضای نت در انتخابات ‌های پیش رو ندارد.