• سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

    1398/04/19 ساعت 08:13

    برنامه‌های #روزملی_ادبیات_کودک تمامی ندارد. تا به حال از حدود پنجاه برنامه مطلع شده‌ام. در شهرهای مختلف، مراکز فرهنگی، کتابخانه‌ها و کتابفروشی‌ها و … درست است که برخی برنامه‌ها عمیق و جدی نیست همین که بهانه‌ای برای طرح کتاب و کودکان و #ادبیات_کودک است خوب است. #شکرگزاری