• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/04/19 ساعت 14:34

    #سیدمحمدرضا_خاتمی اسناد مربوط به ادعای تقلب را منتشر کرد. شایسته است مدعیان اصولگرایی آن را منتشر و ضمن نقد داوری را به مردم بسپارند. اما این میان اظهارنظر خاتمی از دادگاه عجیب بود. جایی که میگفت: دادگاه به صرف تایید انتخابات توسط شورای نگهبان اصلا به بحث شمارش‌ها #ورود نکرد.